Õppeaasta 2023/2024

Koolivaheajad
I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Allikas: Riigi Teataja

Perioodid

1. periood 4.09-20.10.2023
2. periood 30.10-15.12.2023
3. periood 18.12.2023-16.02.2024
4. periood 19.02-12.04.2024
5. periood 15.04-12.06.2024

Tunnistused
I poolaasta hinded pannakse välja seisuga 19.01.2024. I poolaasta tunnistused jagatakse kätte 2.02.2024
II poolaasta hinded pannakse välja seisuga 10.06.2024. II poolaasta tunnistused jagatakse kätte 12.06.2024.

Õppenõukogude toimumise ajad
ÕN nr 1: 30.01 2024
ÕN nr 2: 11.06.2024
ÕN nr 3: 17.06.2024
ÕN nr 4: 30.08.2024

Riiklikud tasemetööd
4. klass
1)eesti/vene keel (kirjalik) 20.–22. september 2023. a;
2) loodusõpetus (kirjalik, valimiga) 25.–27. september 2023. a;
3) matemaatika (kirjalik, valimiga) 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

7. klass
1)eesti/vene keel (kirjalik) 18.–20. september 2023. a;
2)loodusõpetus (kirjalik, valimiga)  27.–29. september 2023. a;
3)matemaatika (kirjalik, valimiga) 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliaste
vene keel (kirjalik) 17.–18. jaanuar 2024. a.

Põhikooli lõpueksamid
1)eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
2)matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
3)valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
4)valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

Tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal“.

Koolisisesed tasemetööd
1.–2. klass: kaks korda õppeaastas eesti keelest ja matemaatikast;
3. klass: kaks korda õppeaastas eesti keelest, matemaatikast, üks kord õppeaastas inglise keelest (II poolaasta);
4.– 6. klass: kaks korda aastas eesti keelest, matemaatikast + 4. klassis kolmas aine inglise keel
5. ja 6. klassis kolmas tasemetöö loodusõpetusest (mõlemal poolaastal)
7. klass: õppeaasta tasemetöö inglise keelest (II poolaastal)
8. klass: õppeaasta tasemetöö matemaatikast (suuline ja kirjalik) ja eesti keelest (II poolaastal)

Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.