Õppemaks

Tallinna Kesklinna Põhikoolis õppimine on tasuline.

Igapäevase tegevuse tagamiseks kogub kool:
– õppemaksu (kohustuslikust õppekavast tulenevate tingimuste tagamiseks);
– lisatasu õppimist toetavate teenuste eest.

Erakooliseadusest tulenevalt ei arvata õppemaksu hulka õppekavaväliste tegevuste ja muude õppimist toetavate teenuste kulusid.

Õppemaksu ja lisatasu suurus 2024/2025. õppeaastal on:
– õppemaks 2325 €
– lisatasu õppimist toetavate teenuste eest 400 €

Tasutakse järgnevalt:
1. 475 eurot tasutakse kahe nädala jooksul peale lepingu sõlmimist ja järgmistel õppeaastatel hiljemalt viiendaks (5.) juuliks;
2. ülejäänud õppemaks ja lisatasu tasutakse kümne võrdse osamaksena õppeaasta jooksul (septembrist-juunini) vastavalt esitatud arvele.

Tasumise graafik:

  Õppemaksu osamaksed Õppimist toetavate teenuste osamaksed Kokku
August 475 € 475 €
September 185 € 40 € 225 €
Oktoober 185 € 40 € 225 €
November 185 € 40 € 225 €
Detsember 185 € 40 € 225 €
Jaanuar 185 € 40 € 225 €
Veebruar 185 € 40 € 225 €
Märts 185 € 40 € 225 €
Aprill 185 € 40 € 225 €
Mai 185 € 40 € 225 €
Juuni 185 € 40 € 225 €

Arved väljastatakse kuu alguses e-posti teel. Arvete maksetähtaeg on iga kuu 15. kuupäev.
Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele saab õppemaksult tasutud tulumaksu kanda koolituskuluna järgneva aasta tuludeklaratsioonile.

Eraüldhariduskoolide toetamine riigi eelarvest

2023.-2024. õppeaasta

Õppemaksu suurus 2023.-2024. õppeaastal on:
1.-9. klassis – 2115 eurot.
Õppemaksule lisanduvad isiklikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjalide (sh päeviku, kunsti- ja käsitöötarvete), õppekäikude, koolivormi, ringide, pikapäevrühma ja toiduraha maksumus.

2023.–2024. õa tasutakse õppemaks järgnevalt:
1. 445 eurot tasutakse kahe nädala jooksul peale lepingu sõlmimist ja järgmistel õppeaastatel hiljemalt viiendaks (5.) juuliks;
2. ülejäänud õppemaks tasutakse kümne võrdse osamaksena (167 eurot kuus) õppeaasta jooksul (septembrist-juunini) vastavalt esitatud arvele.
Arved väljastatakse kuu alguses e-posti teel. Arvete maksetähtaeg on iga kuu 15. kuupäev.
Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele saab õppemaksult tasutud tulumaksu kanda koolituskuluna järgneva aasta tuludeklaratsioonile.

2024.-2025. õppeaasta õppemaks suureneb kuni 10% käesoleva õppeaasta maksumusest.

2022.-2023. õppeaasta

Õppemaksu suurus: 
1.-9. klassis – 1925 eurot.
Õppemaksule lisanduvad isiklikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjalide (sh päeviku, kunsti- ja käsitöötarvete), õppekäikude, koolivormi, ringide, pikapäevrühma ja toiduraha maksumus.

2022.–2023. õa tasutakse õppemaks järgnevalt:
1. 425 eurot tasutakse kahe nädala jooksul peale lepingu sõlmimist;
2. ülejäänud õppemaks tasutakse kümne võrdse osamaksena (150 eurot kuus) õppeaasta jooksul (septembrist-juunini) vastavalt esitatud arvele.
Arved väljastatakse kuu alguses e-posti teel. Arvete maksetähtaeg on iga kuu 15. kuupäev.
Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele saab õppemaksult tasutud tulumaksu kanda koolituskuluna järgneva aasta tuludeklaratsioonile.

2020.-2021. ja 2021.-2022. õppeaasta

Õppemaksu suurus:
1.-9. klassis – 1750 eurot.
Õppemaksule lisanduvad isiklikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjalide (sh päeviku, kunsti- ja käsitöötarvete), õppekäikude, koolivormi, ringide, pikapäevrühma ja toiduraha maksumus.

2021.–2022. õa tasutakse õppemaks järgnevalt:
1. 350 eurot tasutakse kahe nädala jooksul peale lepingu sõlmimist;
2. ülejäänud õppemaks tasutakse kümne võrdse osamaksena (140 eurot kuus) õppeaasta jooksul (septembrist-juunini) vastavalt esitatud arvele.
Arved väljastatakse kuu alguses e-posti teel. Arvete maksetähtaeg on iga kuu 15. kuupäev.
Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele saab õppemaksult tasutud tulumaksu kanda koolituskuluna järgneva aasta tuludeklaratsioonile.

2019.-2020. õppeaasta

Õppemaksu suurus:
1.-9. klassis – 1940 eurot.

Õppemaksule lisanduvad isiklikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjalide (sh päeviku, kunsti- ja käsitöötarvete), õppekäikude, koolivormi, ringide, pikapäevrühma ja toiduraha maksumus.

Õppemaks 2019. – 2020. õa tasutakse järgnevalt:
390 eurot kahe nädala jooksul peale lepingu sõlmimist, järgmistel õppeaastatel 5. juuliks. Ülejäänud õppemaks tasutakse 10 võrdse kuumaksuna (155 eurot kuus) õppeaasta jooksul (septembrist-juunini).
Jooksva kuu arved väljastatakse kuu alguses e-posti teel. Arvel kajastub tasumisele kuuluv õppemaksu osa, söögiraha, ringide ja pikapäeva maksumus jms. Arvete maksetähtaeg on iga kuu 15. kuupäev.
Vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele saab õppemaksult tasutud tulumaksu järgneval aastal maksuametilt tagasi.

2017.-2018. ja 2018.-2019. õppeaasta

Õppemaksu suurus:
1.-3. klassis – 1970 eurot;
4.-6. klassis – 2230 eurot;
7.-9. klassis – 2380 eurot.

Õppemaksule lisanduvad isiklikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjalide (sh päeviku, kunsti- ja käsitöötarvete), õppekäikude, koolivormi, ringide, pikapäevrühma ja toiduraha maksumus.

Õppemaks 2017. – 2018. õa tasutakse järgnevalt:
1.-3. klassis 470 eurot kahe nädala jooksul peale lepingu sõlmimist, järgmistel õppeaastatel 5. juuliks. Ülejäänud õppemaks tasutakse 10 võrdse kuumaksuna (150 eurot kuus) õppeaasta jooksul (septembrist-juunini).
4.-6. klassis 480 eurot kahe nädala jooksul peale lepingu sõlmimist, järgmistel õppeaastatel 5. juuliks. Ülejäänud õppemaks tasutakse 10 võrdse kuumaksuna (175 eurot kuus) õppeaasta jooksul (septembrist-juunini).
7- 9. klassis 530 eurot kahe nädala jooksul peale lepingu sõlmimist, järgmistel õppeaastatel 5. juuliks. Ülejäänud õppemaks tasutakse 10 võrdse kuumaksuna (185 eurot kuus) õppeaasta jooksul (septembrist-juunini). Jooksva kuu arved väljastatakse kuu alguses e-posti teel. Arvel kajastub tasumisele kuuluv õppemaksu osa, söögiraha, ringide ja pikapäeva maksumus jms. Arvete maksetähtaeg on iga kuu 15. kuupäev. Vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele saab õppemaksult tasutud tulumaksu järgneval aastal maksuametilt tagasi.
Õppemaksu tõus on seotud koolihoone 0 – 3. korruse rekonstrueerimistöödega 2017. aasta suvel.

2015.-2016. õppeaasta

Õppemaksu suurus on:
1.- 3. klassis – 1635 eurot;
4. – 6. klassis – 1850 eurot;
7. – 9. klassis – 1965 eurot.

Õppemaksule lisanduvad isiklikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjalide (sh päeviku, kunsti- ja käsitöötarvete), õppekäikude, koolivormi, ringide, pikapäevrühma ja toiduraha maksumus.

Õppemaks 2015. – 2016. õa tasutakse järgnevalt:
1.-3. klassis 435 eurot kahe nädala jooksul peale lepingu sõlmimist. Ülejäänud õppemaks tasutakse 10 võrdse kuumaksuna (120 eurot kuus) õppeaasta jooksul (septembrist-juunini).
4.-5. klassis 450 eurot kahe nädala jooksul peale lepingu sõlmimist. Ülejäänud õppemaks tasutakse 10 võrdse kuumaksuna (140 eurot kuus) õppeaasta jooksul (septembrist-juunini). Jooksva kuu arved väljastatakse kuu alguses e-posti teel. Arvel kajastub tasumisele kuuluv õppemaksu osa, söögiraha, ringide ja pikapäeva maksumus jms. Arvete maksetähtaeg on iga kuu 15. kuupäev.

Vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele saab õppemaksult tasutud tulumaksu järgneval aastal maksuametilt tagasi.

Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.