Vastuvõtt I klassi

Tallinna Kesklinna Põhikooli õpilaseks saamise oluliseks eelduseks on lapse kooliküpsus ja pere väärtushoiakud. Ootame oma koolipere liikmeks nii meie eelkoolis käinud kui mittekäinud lapsi. 

1. Vastuvõtt Tallinna Kesklinna Põhikooli / Tallinna Reaalkooli eelkoolis osalejatele
Ajavahemikus 29.01-4.02.2024 viivad eelkooliõpetajad läbi kirjaliku töö kõigile eelkooliõpilastele, mille põhjal tehakse vahekokkuvõte õpilaste arengudünaamika kohta. Antud kokkuvõtte tulemusi arvestatakse Tallinna Kesklinna Põhikooli astuda soovijate puhul. Sisseastumisel ei arvestata Tallinna Reaalkooli kooliküpsusuuringut.
Esimesse klassi astumise eelduseks on lisaks kokkuvõtte tulemustele
perevestlusel osalemine 17.-18.02.2024. Registreerimine vestlusele Tallinna Kesklinna Põhikooli 1. klassi astumiseks on lõppenud. Palume vestlusele registreerida hiljemalt 14.02.2024.

2. Vastuvõtt Tallinna Kesklinna Põhikooli / Tallinna Reaalkooli eelkoolis mitteosalejatele
Esimesse klassi astumiseks viiakse läbi perevestlused 09.03.2024. Vanemate vestlusega paralleelselt toimub eraldi vestlus lapsega, mille käigus tehakse kindlaks lapse kooliküpsus. Sisseastumisel ei arvestata Tallinna Reaalkooli kooliküpsusuuringut. Registreerimine vestlusele Tallinna Kesklinna Põhikooli 1. klassi astumiseks on lõppenud. Palume vestlusele registreerida hiljemalt 04.03.2024.

Lapsevanematele antakse lapse kooli sissesaamisest teada e-kirja teel ühe nädala jooksul peale vestlust. Eellepingud sõlmitakse märtsikuu jooksul. Eellepingust loobumise korral saadetakse kutse järgmisele vestluse vooru edukalt läbinud perele.

Küsimuste korral palun pöörduda vastuvott@tkp.edu.ee

Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.