Vastuvõtt II- IX klassi

Tallinna Kesklinna Põhikooli õpilaseks saamise oluliseks eelduseks on eelnevalt omandatud õpitulemused ja pere väärtushoiakud. 2.-9. klassi võetakse uusi õpilasi vastu vabade õppekohtade olemasolul kogu õppeaasta vältel.

• Õpilaste vastuvõtmine kooli toimub praktiliste tööde ja õpilaskandidaadi ning lapsevanemaga läbiviidud vestluse alusel. Koolile tuleb esitada lapse hinneteleht või tunnistus.
• Kool teavitab õpilase kooli vastuvõtmise võimalusest lapsevanemat või seaduslikku esindajat mõistliku aja jooksul pärast praktiliste tööde ja vestluse toimumist. Kui otsus on positiivne, esitab lapsevanem avalduse õpilase vastuvõtmiseks kooli ja sõlmib kooli pidajaga lepingu.
• Meie kooli võimaluste ja eripäradega saab lähemalt tutvuda kooli kodulehel.

Info ja kandideerimine: vastuvott@tkp.edu.ee, telefon 50 34 528.

Close

Nutikas õppija

Tegevusplaani järgimine aitab sul teadmise ja oskuse automaatseks muuta ehk lõplikult omandada.