Blanketid

  • Avaldus kooli astumiseks (lapsevanemale) PDF
   (Abiks blanketi täitmisel: salvestage blankett arvutisse täitke vajalikud väljad salvestage dokument digiallkirjastage saatke aadressile info@tkp.edu.ee.)
  • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks DOC; PDF
  • Pikapäevarühma avaldus  DOC; PDF
  • Pikapäevarühmast loobumise avaldus DOC; PDF
  • Teatis õpilase varasema lahkumise kohta klassi või kooli väljasõidult DOC; PDF
  • Puudumise taotlus DOC; PDF 
  • Korduva õpilaspileti taotlus DOC; PDF
Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.