Tallinna Kesklinna Põhikooli andmekaitsetingimused

Tallinna Kesklinna Põhikool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Töötleme Teie isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

 • avaliku ülesande täitmisel,
 • juriidilise kohustuse täitmisel,
 • Teiega sõlmitud lepingu täitmisel.

Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressil info@reaalkool.ee ning me kustutame Teie andmed.

 • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (PDF)

Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:

 1. Õpilasele alates 2. klassist õppeotstarbeks kooli e-posti aadressi loomiseks (nimi.perekonnanimi@reaalkool.ee).
  E-posti aadressi kasutab õpilane õpetajatega suhtlemisel ja e-õppe keskkondadesse kasutajakonto loomisel.
  Kool kasutab e-posti keskkonnana Google Gmail´i, seega saab õpilane kasutada oma kontol teisi Google võimalusi (Drive, kalender, grupitöö jne), mida kasutavad ka õpetajad õppetöös ning suhtlemisel õpilastega.
 2. E-õppe keskkonda kasutajakonto loomiseks (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood)
  Õppetöös kasutatakse ainetundides õppeainele omaseid e-õppe keskkondi.
 3. Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
 4. Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi.
  Hõlbustamaks klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks loob kool iga klassi õpiaste vanemate e-posti aadressidest listi.

Kool ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

Kooli andmekaitsespetsialist on Ove Purje. Kooli andmekaitse küsimuste lahendamiseks saab pöörduda e-posti aadressil info@reaalkool.ee.

Close

Nutikas õppija

Tegevusplaani järgimine aitab sul teadmise ja oskuse automaatseks muuta ehk lõplikult omandada.