Tugiteenused

TKP TUGIVÕRGUSTIK

Psühholoog
Koolipsühholoog on vaimse tervise spetsialist nii õpilaste, vanemate kui ka õpetajate aitamiseks. Koolipsühholoog aitab toime tulla igapäevaste kohustustega, keeruliste suhetega, kaotustega ja paljude muude muredega. Koolipsühholoog lähtub lapse heaolust ja parimatest huvidest.
Vastuvõtud toimuvad Pärnu mnt 11 maja V korrusel (kab 52) ja väikeses majas (sissepääs parklapoolselt küljelt). Vastuvõtuaja kokkuleppimiseks võtke koolipsühholoogiga ühendust.
Kontakt

Logopeed
Logopeed tegeleb õpilaste kõne- ja keeleprobleemide väljaselgitamise, kõneravi planeerimise ja läbiviimisega. Et paremini toetada kõneprobleemidega lapsi, teeb logopeed koostööd õpetajate, kooli juhtkonna, lapsevanemate ja teiste erialaspetsialistidega. Logopeedi vastuvõtt toimub Pärnu mnt 11 majas.
Kontakt 

Koolitervishoid
Kooliõpilaste edusammud haridusteel on tihedalt seotud nende tervisliku seisundiga. Koolitervishoid on tervist edendav ja haigusi ennetav tegevus. Kooliõe töö eesmärgiks on ennetada õpilaste terviseprobleeme, edendada sihipäraselt õpilaste tervist ning aidata õpilasi tekkinud terviseprobleemide korral. Raskete nakkushaiguste ennetamiseks teostatakse lastele koolis kaitsesüstimisi vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 34, 21. märts 2007. Vanemaid teavitatakse vajalikest vaktsineerimistest infolehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult. Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 54, 01.09.2010.a. ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõike 1. alusel teostab 1., 3., 7. ja 10. klassi õpilasele ennetava tervisekontrolli kooliõde. 2., 5. ja 9. klassis peab toimuma ennetav tervisekontroll oma perearsti juures õppeaasta jooksul. Hambaarstil hambahaigusi ennetav kontroll on vajalik 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis. Lisainfot lapsevanemale:

Palve lapsevanematele – palun ärge saatke haiget last kooli! Õpilasi teenindab SA Tallinna Koolitervishoid. Kabinet on õpilastele avatud tööpäevadel kell 8.00-16.00 III korrusel ruumis 35.
Kontakt
.

Kuhu pöörduda vaimse tervise murede korral?

Elu või tervist ohustava erakorralise tervisemure korral: Kiirabi: 112 (24h)

Erakorralisele psühhiaatrilise mure tõttu alates 12.eluaastat pöörduge Tallinnas vastuvõtule SA PERH Psühhiaatriakliinikusse:
– Laste ja noorukitega pöördumisel võtke palun ühendust: 5860 0844
– Psühhiaatriapolikliiniku valvetoas Tallinnas võtavad erakorralisi haigeid vastu triaažiõed  9.00-16.00, kes täpsustavad probleemi olemuse ja kestuse ning otsustavad edasise abi suhtes ja vajadusel suunavad patsiendi edasi valvearstile.
– Eluohtlikus olukorras tuleb pöörduda SA PERH Psühhiaatriakliiniku valvetuppa: Paldiski mnt 52;  6172 650 (24h)

Vaimse tervise tuge saate leida ka telefoni teel:
Lasteabi: 116111 (24h)
Ohvriabi telefon 116 006 (24h)
Hingehoiu telefon 116 123 (24h)
Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)

Kui soovite nõu edasise vaimse tervise abi osas, siis võtke ühendust peaasi.ee e-nõustamis-teenusega:https://peaasi.ee/kysi-noustajalt/

Tasuta psühholoogilise toe võimalused:
Tallinna Perekeskus: Asula 11; registreerimine: 6 556 970; http://www.pk.ee

Peaasi.ee pakub saatekirjata ja tasuta esmast vaimse tervise hindamist ja nõustamist 16-26.aastastele: https://registratuur.peaasi.ee/noored

Kuriteo või vägivalla ohvriks sattunutele annab abi, sh psühholoogilist abi Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi: https://www.palunabi.ee/

Kui laps (kuni 18a) on või võib olla seksuaalse väärkohtlemise ohver, siis võtke ühendust Lastemajaga: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/lastekaitse/lastemaja

Nemad aitavad seksuaalselt väärkohtlemise või selle kahtluse juhul, muuhulgas pakuvad psühholoogilist nõustamist.

Alati on võimalus pöörduda kooli tugimeeskonna poole.

Mida teha, kui laps on digimaailma kadunud?

MIS ON NUTI- EHK DIGISÕLTUVUS?
Nutisõltuvust võib võrrelda uimastisõltuvusega. Katsed lapselt “uimastit” ära võtta üldjuhul ebaõnnestuvad. Telefoni või tahvelarvuti ära võtmisest võib kujuneda kodusõda, mis päädib üldjuhul konfliktse olukorra ja üksteisele halvasti ütlemisega. Kui parajasti internetis ei olda, mõeldakse sellele aga pidevalt ja oodatakse kannatamatult uut võrgusoleku aega. Valetatakse, et saada uut doosi.
Nutisõltuvusest ja selle erinevatest tunnustest leiab infot: https://tarkvanem.ee/digimaailm/digisoltuvus/

KUIDAS RAKENDADA PIIRANGUID?
Nutitelefonide piiranguid kehtestatakse sageli liiga järsult: päevapealt võetakse telefon ära ning seda ilma vajalike ja oluliste seletuste ja kokkulepeteta. Psühholoog Kätlin Konstabeli sõnul selline tegutsemine soovitud tulemusteni ei vii: https://novaator.err.ee/853127/laps-ei-saa-nutisoltuvusest-lahti-kui-vanem-on-soltuvuses

OLE VANEMANA EESKUJUKS
Kõige parem reeglilooja nii nutiseadmete kasutamisel kui ka vaba aja veetmisel on vanema enda eeskuju. On silmakirjalik manitseda last rohkem raamatuid lugema, õues aega veetma ja hobidega tegelema, kui vanemal endal nimetatud harjumused puuduvad. Psühholoog Kätlin Konstabel jagab kasulikku nõu:
https://tarbija.ohtuleht.ee/892544/mida-teha-kui-lapsel-on-nutisoltuvus-spetsialist-annab-nou

VANEMATE ENESEVALITSEMISE OSKUS ON VÕTI
Nutisõltuvuses lapse vihapursked piirangute seadmisel on normaalne reaktsioon. Vanemal aitab probleeme lahendada enesevalitsemise oskus – rõõmus meel, kannatlikkus, headus ja sõbralikkus. Keelamise ja karistamise asemel tuleb sõlmida kokkuleppeid ja nendest kinni pidada. Lastel pole need aju osad, mis on seotud kontrolliga, veel välja arenenud. Nutiseadmete mõju ja ennetuse teemadel arutlevad pereterapeut Aet Lass, ajuteadlane Jaan Aru ja lapsevanemad:
https://pealinn.ee/2021/01/09/ajuteadlane-nutiseade-on-nagu-supervoime-kui-sa-ei-suuda-sedaohjeldada-siis-see-orjastab-su/

ABIKS ON HEA JUHTIMISE PÕHIMÕTTED
Vanemad on oma pereorganisatsiooni vaimsed ja füüsilised liidrid. Nemad jagavad ülesandeid, jälgivad nende täitmist, suunavad, motiveerivad ja premeerivad hea töö eest. Sellest, kuidas juhtimisoskuseid kasutada koduses elus ja laste kasvatamisel, räägib väga põhjalikult kogenud pereterapeut ja juhtimiskoolitaja Tiit Kõnnussaar Peresaates: https://vikerraadio.err.ee/870212/peresaade-juhtimisteooria-suhete-maailmas

Järgnevalt paar raamatusoovitust suveks:
1. Millised aspektid laste kasvatuses on tõeliselt olulised ja missuguseid käitumismustreid tasuks kindlasti vältida.
https://www.rahvaraamat.ee/p/raamat-mida-su-vanemad-v%C3%B5inuks-lugeda-ja-mille-lugemise-eest-su-lapsed-sind-t%C3%A4navad/1366899/et?isbn=9789949691531
2. Kui lapse hirmude ja digimaailma põgenemise põhjus peitub liigkõrges ärevuses.
Lugemiseks nii lapsele kui ka lapsevanemale.
https://www.rahvaraamat.ee/p/kuidas-%C3%A4revusega-toime-tulla-abiks-noortele/1462191/et?isbn=9789949696932
3. Kuidas lapse aju arengut maksimaalselt toetada ning kohati esinevat mõistatuslikku
käitumist läbi arengupsühholoogia seletada.
https://www.apollo.ee/lapse-moistuse-areng.html

Teised kasulikud viited abi saamiseks:
https://tarkvanem.ee/abiks-vanematele/

Sügisest on abi saamiseks taas võimalus pöörduda kooli tugimeeskonna poole:
https://real.edu.ee/koolielu/teenused/tugiteenused/

Close

Nutikas õppija

Ära unusta ennast õppima. Tee vahepeal lühikesi puhkepause.