Close

Nutikas õppija

Tee õppimisel pause ja meenuta. Mõtle loetu ja õpitu läbi.